instagram pinterest linkedin facebook twitter goodreads facebook circle twitter circle linkedin circle instagram circle goodreads circle pinterest circle

Dutch translation for 'In the Shadow of the Buddha'

In dienst van de Dalai Lama Voorwoord door Richard Gere (Groot op omslag) Door dit boek krijg je meer waardering geven voor de oude Tibetaanse tradities en begrijp je hoe deze van wezenlijk belang zijn voor de wereld waarin we nu leven, of het nu in je hart, je directe woonomgeving, of in de  Read More 
1 Comments
Post a comment